Käytännöt ja säännöt
Teatterimme hallitus on päättänyt erilaisia käytännön ohjeita ja sääntöjä, jotta teatterin toiminta sujuisi ongelmitta

Huomioitavaa

Teatterimme on ottanut käyttöön ns. kolmen varoituksen käytönnön. Käytännön mukaan, sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön varoitus, ja kolmannen rikeen jälkeen joudumme toimenpiteisiin. Rangaistuskeinoja ovat mm. projektista tai teatterista erottaminen ja teatterijäsenyyden mitätöiminen. Teatterin jäsenyyttä voi hakea jälleen seuraavan kalenterivuoden alussa, jäsenrekisterin nollauduttua.

Teatterin käytännöt ja säännöt

Teatterin käytännöt


 • Teatterin jäseniä ovat toiminnassa mukana olevat henkilöt, jotka täyttävät jäsenlomakkeen ja sitä kautta sitoutuvat toiminnan sääntöihin. Hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenet. Jäsenyys on voimassa aina kalenterivuoden loppuun. Sen jälkeen se pitää uusia.

 • Teatteri ei peri jäsenmaksuja.

 • Päätökset teatterin toiminnasta tekee teatterin hallitus. Muuten vastuualueet jaetaan projektikohtaisesti.

 • Teatterille valitaan toimikausittain vastuuohjaajat, jotka ovat mukana kaikissa toimikauden projekteissa vähintään avustamassa.

 • Hallitus voi päättää juoksevista asioista myös sosiaalisen median kautta.

 • Teatterilla on ryhmävakuutus.


Teatteritoiminnan säännöt


 • Teatterissa kaikki ovat samaa porukkaa. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, eikä muista puhuta pahaa. Toisten asioita ei myöskään levitetä muille.

 • Treeneihin tullaan ajoissa ja lähdetään niiden loppuessa. Myöhästymiset ja esteet ilmoitetaan ajoissa ohjaajalle.

 • Henkilökohtaiset asiat jätetään treenien ulkopuolelle.

 • Treeneihin ei tuoda ulkopuolisia, ellei asiasta ole erikseen ohjaajan kanssa sovittu.

 • Noudatetaan ohjaajien antamia ohjeita.

 • Teatterin toiminta on savutonta ja päihteetöntä.


.